Geschiedenis van de gokkasten

de geschiedenis van gokkasten

De geschiedenis van speelautomaten is erg lang, maar speelautomaten met de huidige betekenis van het woord is ontstaan rond de eeuwwisseling, samen met de andere belangrijke uitvindingen van de twintigste eeuw. Even als auto’s, vliegtuigen en telefoons, hebben de speelautomaten gedurende de hele eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt.

De uitvinder van de eerste speelautomaat, die het voorbeeld was voor alle huidige speelautomaten, was de Duitse emigrant die in San Francisco woonde, Charles Fey. Zijn eerste speelautomaat die “Liberty Bell” heette, ontstond in 1895. Gedurende de daaropvolgende 40 jaar veranderde alleen het uiterlijk van de automaat, maar van binnen waren het nog steeds mechanische systemen, die voor hun tijd ware kunststukjes waren van precieze mechaniek.

De daaropvolgende jaren ontstonden andere bedrijven die speelautomaten produceerden, om te beginnen met Mills Manufacturing, opgericht door Charles fay, tot het bedrijf Bally, die de onbetwistbare leider was van het produceren van speelautomaten tot het eind van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw.

De jaren 70-er en 80-er was een tijd van grote veranderingen in de constructie van speelautomaten. De electronica vond ook haar toepassing in speelautomaten. Dankzij de praktisch onbegrensde mogelijkheden van de electronica kwam de ontwikkeling van speelautomaten in een stroomversnelling en nieuwe automaten werden steeds meer verschillend, interessanter, en dankzij het elimineren van bepaalde beperkingen die verband houden met mechanische constructies boden de nieuwe spelen beslist meer gewin. Op de markt verschenen nieuwe producenten die steeds meer nieuwe oplossingen aanboden. De race duurt voort, maar onveranderd blijven steeds de hoofdbestanddelen van een spel: geld, karakteristieke symbolen van een spel en GEWIN.

Samen met de ontwikkeling van het internet aan het eind van de 90-er jaren werden de speelautomaten verplaatst naar het virtuele scherm, waardoor de spelers niet gebonden zijn aan de plaats waar zij zich bevinden. Elke geïnteresseerde heeft vanuit elke plaats, waar hij ook woont via het internet non-stop toegang tot allerlei soorten speelautomaten. Het resultaat ervan is, dat er steeds meer interesse is voor deze vorm van ontspanning door miljoenen mensen op de hele wereld. Op dit moment wordt geschat dat 300 miljoen mensen op de hele wereld regelmatig gebruik maakt van online casino’s, die steeds betere speelautomaten aanbieden.